Begraafboeken Alexianen 1673-1796

These data are provided by an external website and they have been indexed by Geneanet on 11/09/2018.

De broeders Alexianen, ook wel cellebroeders of schokkebroeders genoemd, bekwamen, zoals in andere steden, het alleenrecht om te begraven. Dit recht werd door de schepenen op 21 oktober 1521 bekrachtigd. Enkel voor kinderen, geestelijken en bepaalde bevoorrechte lieden mocht voor de begrafenis op anderen een beroep worden gedaan. <br> From the beginning of the year 1673 to July of 1796, burials were transcribed by Alexians in some books of death. Full name, latest place (parish and street), age and name of spouse were recorded. These books have been indexed by the city of Ghent and 29,636 records are now available for genealogists.

Go to website