Geneanet > Search > Library

Wapenboek van den Nederlandschen adel : met genealogische en heraldische aanteekeningen, v. 01 pt. 02

Record reserved for Premium members

Access the entire Genealogy Library: old books, monographs, old newspapers, etc. More than 3 billion individuals indexed, a gold mine you shouldn't miss to enrich your genealogy!
From $4.13 per month

Wapenboek van den Nederlandschen adel : met genealogische en heraldische aanteekeningen, v. 01 pt. 02

Wapenboek van den Nederlandschen adel : met genealogische en heraldische aanteekeningen, v. 01 pt. 02

Source : FamilySearch

Wapenboek van den Nederlandschen adel : met genealogische en heraldische aanteekeningen, v. 01 pt. 02

Wapenboek van den Nederlandschen adel : met genealogische en heraldische aanteekeningen, v. 01 pt. 02

Source : FamilySearch

Results : HARDY


Page 84

Sept. 1812, geh. met Elisabeth Geertruida Hardy. Van hunne kinderen zijn slechts twee dochters in leven gebleven. Bij het genoemde