Collaborative Indexes

Marriage

Palma de Mallorca, Islas Baleares, Spain
Period : 1565 - 1824
Upload : Jul 19, 2019
Notes: Els noms d'ambdos contraents s'han transcrits tal com apareixen el l'acte de sagrament. La particula "de" present en alguns llinatges s'ha col·locat posteriorment al llinatge de referència i entre parèntesis. En els casos on en l'acta apareixen ambdos llinatges, aquesta han estat separats per la particula "i" per evitar confusions en els casos de llinatges composts. Els llinatges o ... (View more) noms que no apareixen en l'acta s'ha assenyalat amb (sn). Les lectures difícils no identificables s'ha indicat amb el signe (?), les lectures insegures s'han indicat entre []. La recerca de noms es pot fer per llinatge del marit, de l'esposa o per data obrint les finestres que es troben en les columnes indicades amb els noms "ESPOS" "ESPOSA" o "DATA". Així mateix es pot fer una cerca general en tot el document mitjançant la funció "Control b"; s'ha de tenir en compte, però, les distintes grafies que presenten tant noms com llinatges. S'agrairà qualsevol indicació de error o mancança en l'index. Abreviatures emprades: (sn) = sine nomine / (?) = lectura difícil o incompleta / vd. - vda. = vidu, vídua https://catedraldemallorca.org/album/ACM_Sagraments/Matrimonis/LMA-13877_Vol-1_NOMES_INDEX.pdf (View less)
Notes: Els noms d'ambdos contraents s'han transcrits tal com apareixen el l'acte de sagrament. La particula "de" present en alguns llinatges s'ha col·locat posteriorment al llinatge de referència i entre parèntesis. En els casos on en l'acta apareixen ambdos llinatges, aquesta han estat separats per la particula "i" per evitar confusions en els casos de llinatges composts. Els llinatges o ... (View more) noms que no apareixen en l'acta s'ha assenyalat amb (sn). Les lectures difícils no identificables s'ha indicat amb el signe (?), les lectures insegures s'han indicat entre []. La recerca de noms es pot fer per llinatge del marit, de l'esposa o per data obrint les finestres que es troben en les columnes indicades amb els noms "ESPOS" "ESPOSA" o "DATA". Així mateix es pot fer una cerca general en tot el document mitjançant la funció "Control b"; s'ha de tenir en compte, però, les distintes grafies que presenten tant noms com llinatges. S'agrairà qualsevol indicació de error o mancança en l'index. Abreviatures emprades: (sn) = sine nomine / (?) = lectura difícil o incompleta / vd. - vda. = vidu, vídua https://catedraldemallorca.org/album/ACM_Sagraments/Matrimonis/LMA-13877_Vol-1_NOMES_INDEX.pdf (View less)

1,724 records

 • Husband Name
  Arbona Josep
  Wife Name
  Ferrer Praxedis
  Date
  1565
  Page
  1v
  Number/Source
  LMA-13877
 • Husband Name
  Bordils Rodrigo
  Wife Name
  Soldevilla Elisabet
  Date
  1565
  Page
  1v
  Number/Source
  LMA-13877
 • Husband Name
  Ferrer Pere Joan
  Wife Name
  Venteloll Coloma
  Date
  1565
  Page
  1r
  Number/Source
  LMA-13877
 • Husband Name
  Llompard Joan
  Wife Name
  Verger Catalina
  Date
  1565
  Page
  1r
  Number/Source
  LMA-13877
 • Husband Name
  Oliver Jaume
  Wife Name
  Oliver Anna
  Date
  1565
  Page
  1r
  Number/Source
  LMA-13877
 • Husband Name
  Valls Antoni Joan
  Wife Name
  Garcia Margarita
  Date
  1565
  Page
  1r
  Number/Source
  LMA-13877
 • Husband Name
  Fuster Joan
  Wife Name
  Fuster Beatriu
  Date
  1566
  Page
  2r
  Number/Source
  LMA-13877
 • Husband Name
  Isern Ramon
  Wife Name
  Bibiloni Catalina
  Date
  1566
  Page
  1v
  Number/Source
  LMA-13877
 • Husband Name
  Mir Bartomeu
  Wife Name
  Obrador Llucia
  Date
  1566
  Page
  1v
  Number/Source
  LMA-13877
 • Husband Name
  Anglada Pere
  Wife Name
  (sn) Francina
  Date
  1567
  Page
  2v
  Number/Source
  LMA-13877